Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ (04 พ.ค. 2560)  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)  
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (05 เม.ย. 2560)  
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (01 มี.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมเชียร์กีฬา (06 ก.พ. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (02 ก.พ. 2560)
ขอเชิญร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (17 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล (18 ต.ค. 2559)
ขอเชิญร่วม"โครงการสังฆทานปรองดองสมานฉันท์ตำบลโนนรัง" (12 ก.ย. 2559)
เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (28 ก.ค. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าโคกใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (11 ก.ค. 2559)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการระดับตำบล ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (11 ก.ค. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลหลังบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" (11 ก.ค. 2559)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (06 ก.ค. 2559)
อบต.โนนรัง ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ (03 พ.ค. 2559)
อบต.โนนรัง ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการนอกสถานที่ วันศุกร์ที่ ๕... (08 เม.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ "ชุดคำพูด" จากกระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (08 เม.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ "ชุดคำพูด" จากกระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ (08 เม.ย. 2559)
ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม"งานวันผู้สูงอายุ" (08 เม.ย. 2559)
พัฒนากร,ทีมตำบลและผู้นำหมู่บ้าน จะออกประชาคม โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒน... (05 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (27 เม.ย. 2560)  

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (27 เม.ย. 2560)  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (27 เม.ย. 2560)  

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (26 เม.ย. 2560)

การฝึกอบรมให้ความรู้การฉี... (20 เม.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้... (12 เม.ย. 2560)

ประชุมประชาคมแผนงานกองทุน... (03 มี.ค. 2560)

ร่วมใจแสดงความอาลัยและสำน... (17 พ.ย. 2559)

มหาสังฆทานปรองดองสมานฉันท... (12 ก.ย. 2559)

คณะกรรมการตรวจงานจ้างเหมา... (08 ก.ย. 2559)

มหาสังฆทานปรองดองสมานฉันท... (05 ก.ย. 2559)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (31 ส.ค. 2559)

ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาให้... (30 ส.ค. 2559)

โครงการมหาสังฆทานปรองดองส... (30 ส.ค. 2559)

โครงการมหาสังฆทานปรองดองส... (30 ส.ค. 2559)

จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจภ... (18 ส.ค. 2559)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้... (08 ส.ค. 2559)

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาด/ชำ... (08 ส.ค. 2559)

ดำเนินการซ่อมแซมทางเข้าบ่... (08 ส.ค. 2559)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้... (08 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 (24 มี.ค. 2560)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หน้า ศพด. บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (23 มี.ค. 2560)  
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หนองบ่อ-ห้วยคำใหญ่ บ้านโนนรัง ม.1 (01 มี.ค. 2560)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (23 ก.พ. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หน้าวัดบ้านแสนสำราญ บ้านแสนสำราญ หมู... (06 ก.พ. 2560)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายทางนาซาว-บ่อขยะ บ้านนาซาว หมู่ 2 - บ้า... (06 ก.พ. 2560)
โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrece สายทางบ้านนาซาว หมู่ที่ 2 - ทางไปวัดป่าบ... (01 ก.พ. 2560)
โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrece สายทางข้างวัดบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 - บ้าน... (01 ก.พ. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 (30 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท... (26 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านนาซาว... (14 พ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง ปริมาณน่้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ ... (01 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเหลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (01 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านแก้งซาว หมู่ที่ 3 (15 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง (15 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 (25 ก.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (25 ก.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางโดยวิธี Pavement - In Place Recyclin... (25 ก.ค. 2559)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายทางนาผาย-ศาลาแดง บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 (13 ก.ค. 2559)
ขอคืนหลักประกันสัญญา (26 พ.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th