Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (17 พ.ย. 2560)  
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09 พ.ย. 2560)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล... (25 ต.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประเมินภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเ... (24 ส.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ (04 พ.ค. 2560)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (05 เม.ย. 2560)
อบต.โนนรัง รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น (08 มี.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (01 มี.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมเชียร์กีฬา (06 ก.พ. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (02 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (30 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (25 ม.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (17 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล (18 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาวัสดุ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 ต.ค. 2559)
ขอเชิญร่วม"โครงการสังฆทานปรองดองสมานฉันท์ตำบลโนนรัง" (12 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประเมินภาษีนอกสถานที่ ประ... (18 ต.ค. 2560)  

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแ... (18 ต.ค. 2560)  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด... (29 ก.ย. 2560)  

ปรุชุมการรณรงค์ป้องกันและ... (13 ก.ย. 2560)

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกน้ำ... (31 ส.ค. 2560)

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในต... (08 ส.ค. 2560)

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวั... (29 มิ.ย. 2560)

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (27 เม.ย. 2560)

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (27 เม.ย. 2560)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (27 เม.ย. 2560)

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน... (26 เม.ย. 2560)

การฝึกอบรมให้ความรู้การฉี... (20 เม.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้... (12 เม.ย. 2560)

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่แตกช... (06 เม.ย. 2560)

ประชุมประชาคมแผนงานกองทุน... (03 มี.ค. 2560)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (17 พ.ย. 2559)

มหาสังฆทานปรองดองสมานฉันท... (12 ก.ย. 2559)

มหาสังฆทานปรองดองสมานฉันท... (05 ก.ย. 2559)

ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาให้... (30 ส.ค. 2559)

โครงการมหาสังฆทานปรองดองส... (30 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย... (27 ก.พ. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล.พร... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล.พร... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล.พร... (16 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล... (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเก... (12 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล บ้านนาซาว หมู่ ... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ม.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเ... (01 พ.ย. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ข้างโรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หม... (20 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยต่อตามยาว) สายทางบ้านนาซาว - ต้นดู่... (09 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หน้าวัดนาซาว บ้านแก้งซาว หมู่ที่... (03 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บ้านแก้งซาว หมู่ที่ 3 (03 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 (01 พ.ค. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (05 เม.ย. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หน้า ศพด. บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (30 มี.ค. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 (30 มี.ค. 2560)
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หนองบ่อ-ห้วยคำใหญ่ บ้านโนนรัง ม.1 (03 มี.ค. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที่ 4 (23 ก.พ. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th