Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562 (02 เม.ย. 2562)  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 (07 ม.ค. 2562)  
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (05 ก.ค. 2561)  
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (05 เม.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02 มี.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (02 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล... (25 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประเมินภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเ... (24 ส.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ (04 พ.ค. 2560)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (05 เม.ย. 2560)
อบต.โนนรัง รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น (08 มี.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (01 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ นางสาวอุมาพร... (01 ก.ย. 2563)  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25... (01 ก.ย. 2563)  

การร่วมประชุม “ธรรมนูญอยู... (12 ต.ค. 2561)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำป... (18 ก.ย. 2561)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิ... (28 ส.ค. 2561)

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุ... (20 ส.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (05 ก.ค. 2561)

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว... (03 ก.ค. 2561)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านก... (26 มิ.ย. 2561)

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ... (18 พ.ค. 2561)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาล... (19 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการตำบล และป... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมสภา สมัยประชุมวิสาม... (28 มี.ค. 2561)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และ... (27 มี.ค. 2561)

ประชาคมตำบล เสนอพิจารณาร่... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล... (20 มี.ค. 2561)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (28 ก.พ. 2561)

เวทีประชาคม โครงการไทยนิย... (22 ก.พ. 2561)

ประชุมและพิจารณาคัดเลือกต... (12 ก.พ. 2561)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (09 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place... (16 ก.ย. 2563)  
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-... (11 ก.ย. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Paveme... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-หนองบ่อ... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-บ่อขยะ ... (21 ก.ค. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทา... (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อ... (20 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยา... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทา... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ขององค์การบริหารส่... (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๒ ช่อ... (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัดแน่นสายทางบ้... (04 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัดแน่น สายทางบ... (04 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทา... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th