Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562
07 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562
05 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561
05 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
04 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561
05 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561
02 มี.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
02 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561
17 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th