Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ค. 2561
ถึง
25 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
24 ก.ค. 2561
ถึง
24 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
20 ก.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(แยกที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) บ้านแก้งซาว หมู่ที่ ๓ ตำบลโนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(แยกบ้านวันเพ็ญ) บ้านแก้งซาว หมู่ ๓ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561
ถึง
19 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายมนตำบลโนนรัง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2561
ถึง
07 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ทะเบียน 82-9771 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๒ ช่อง ห้วยตาโป๊ บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ค. 2561
ถึง
04 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัดแน่น สายทางบ้านขวาว-นาพะยอม บ้านขวาว หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th