ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:03:31 1,465

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ประวัติความเป็นมา
 

              ตำบลโนนรังเป็นตำบลที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ๆ หนึ่งในพื้นที่ตำบล คือ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 โดยชื่อของหมู่บ้าน มีประวัติความเป็นมา คือ สมัยก่อนในพื้นที่ป่าสีสุกมีต้นชนิดหนึ่ง ชื่อต้นรัง ต้นไม้ดังกล่าวจะมีพวกนกเหยี่ยว ชอบนำปลาขึ้นไปกินบนต้นรัง และคายก้างปลาลงใต้ต้นรังทำให้บริเวณใต้ต้นรังมีก้างปลาเป็นจำนวนมาก ก่อจนเป็นเนิน และชาวบ้านซึ่งเคยใช้ทางบริเวณที่มีต้นรังเป็นทางเทียวในสมัยก่อนเลิกใช้เส้นทางดังกล่าว และต่อมาได้นำเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านในเวลาต่อมาชื่อ "บ้านโนนรัง" และบ้านโนนรังเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา จึงได้นำชื่อบ้านโนนรังมาตั้งชื่อเป็นชื่อตำบล คือ "ตำบลโนนรัง"

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง