ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:47:00 1,024

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     โทร.  045-228252   

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    081-7257279

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง คืออะไรคะ
ตอบ:   "ชุมชนดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่  nonrungubon.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลโนนรัง  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   โทร. 045-210624    หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.โนนรัง ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง