ท่านสามารถแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
  3. ทางโทรศัพท์ 045-228252 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน