ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโนนรัง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
16 พ.ย. 2021 10:10:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนรัง 29
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโนนรัง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาท่าน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
8 ต.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนรัง 51
  ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ระหว่างวันที่ 11 – 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอป...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
8 ต.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนรัง 47
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ระหว่างวันที่ 11 – 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบร...