กองช่าง อบต.โนนรัง พร้อมด้วยการไฟฟ้าได้ทำการย้ายตู้ควบคุมไฟบ้านนาผาย หมู่ที่ 5

กองช่าง อบต.โนนรัง พร้อมด้วยการไฟฟ้าได้ทำการย้ายตู้ควบคุมไฟบ้านนาผาย หมู่ที่ 5

25 ก.ย. 2023 11:04:10 กิจกรรม อบต.โนนรัง 201

        กองช่าง อบต.โนนรัง พร้อมด้วยการไฟฟ้าได้ทำการย้ายตู้ควบคุมไฟบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ขึ้นไปไว้ที่สูงเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัย และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

TOP