ขอต้อนรับนางสาวเกตสุดา ศรีกลับ ที่เดินทางมารายงานตัวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ขอต้อนรับนางสาวเกตสุดา ศรีกลับ ที่เดินทางมารายงานตัวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

1 มิ.ย. 2022 16:59:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 29

TOP