นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับ รถพยาบาลฉุกเฉิน(1669) ประจำ ศูนย์กู้ชีพ อบต.โนนรัง

นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับ รถพยาบาลฉุกเฉิน(1669) ประจำ ศูนย์กู้ชีพ อบต.โนนรัง

28 มิ.ย. 2022 14:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.โนนรัง 106

TOP