บ่อเกลือสินเธาว์

บ่อเกลือสินเธาว์

4 พ.ค. 2017 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 369

 

บ่อเกลือสินเธาว์

ที่ตั้งบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

-ชาวบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 หลังจากเสร็จเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะประกอบอาชีพเสริมด้วยการต้มเกลือสินเทาขาย 
- สามารถเข้ามาศึกษา/ดูงาน/วิธีต้มเกลือได้ในฤดูแล้ง หรือเดือนมกราคม - พฤษภาคม ได้ทุกปี

TOP