ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายทางบ้านนาซาว-ถนนแจ้งสนิท บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายทางบ้านนาซาว-ถนนแจ้งสนิท บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

24 ก.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 135

TOP