ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

25 ก.ค. 2018 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 15

TOP