ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลโนนรัง (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลโนนรัง (e-bidding)

11 ต.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 106

TOP