ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15 พ.ย. 2021 10:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 645TOP