อบต.โนนรัง สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านแก้งซาว หมู่ 3 และบ้านโนนรัง หมู่ 7

อบต.โนนรัง สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านแก้งซาว หมู่ 3 และบ้านโนนรัง หมู่ 7

26 เม.ย. 2022 14:10:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 143

     อบต.โนนรัง สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านแก้งซาว หมู่ 3 และบ้านโนนรัง หมู่ 7 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

TOP