อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า

อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า

23 พ.ค. 2016 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 60

 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า"
บ้านนาซาว หมู่ที่ 2

-สามารถมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดู มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน
-ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ ในการทำการเกษตร/ทำนา และหาปลาเลี้ยงชีพ 

 
 
TOP