เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 - บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 - บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

30 ส.ค. 2022 16:38:50 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โนนรัง 69

TOP