เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้

21 เม.ย. 2022 15:04:28 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.โนนรัง 428

อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน (กลึงไม้ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้) ของนายพรรัต สุดไชย 

บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาซาว ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

TOP