ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

30 เม.ย. 2022 16:04:14 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.โนนรัง 455TOP