นายก พงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นำทีมประปาโนนรัง ล้างถังเก็บน้ำบ้านาผาย บริการพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใสๆ เพื่ออุปโภค-บริโภค

นายก พงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นำทีมประปาโนนรัง ล้างถังเก็บน้ำบ้านาผาย บริการพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใสๆ เพื่ออุปโภค-บริโภค

13 ก.ย. 2022 13:06:10 กิจกรรม อบต.โนนรัง 75

TOP