องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 โดยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงไว้บริการพี่น้องประชาชน ลอยลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 โดยการจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงไว้บริการพี่น้องประชาชน ลอยลอยกระทง

8 พ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 148

TOP