ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 392

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

        ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

TOP