ประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

17 พ.ย. 2023 14:26:19 กิจกรรม อบต.โนนรัง 117

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

           นายพงศ์สิน  ธัญนันทิวรรธน์  นายก อบต.โนนรังประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีถาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567TOP