ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ/จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ/จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

3 ต.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 397

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 
         ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ/จัดทำร่างแผนการดำเนินงานTOP