กุฏิ 100 ปี วัดนาซาว
25 เม.ย. 2022 10:10:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 646
กุฏิ 100 ปี วัดนาซาว บ้านนาซาว หมู่ที่ 2
บ่อเกลือสินเธาว์
4 พ.ค. 2017 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 399
  บ่อเกลือสินเธาว์ ที่ตั้งบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี -ชาวบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 หลังจากเสร็จเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะประกอบอาชีพเสริมด้วยการต้มเกลือสินเทา...
ลำเซบาย
10 ส.ค. 2016 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 308
ลำเซบาย ตั้งอยู่บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   -ในฤดูแล้ง น้ำจะน้อยมีเห็นหาดหาดทราย เหมาะกับการพักผ่อน และหาปลาของชาวบ้าน บริเวณรอบๆลำเซบายยังเป็นป่า...
กลุ่มสตรีนวดแผนไทยตำบลโนนรัง
10 ส.ค. 2016 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 354
กลุ่มสตรีนวดแผนไทยตำบลโนนรัง โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559
อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า
23 พ.ค. 2016 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 301
  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า" บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 -สามารถมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดู มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน -ชาวบ้านใช้ประโยชน์จ...
วัดสระแก้วนาซาว
11 ม.ค. 2016 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โนนรัง 291
วัดนาซาว  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านนาซาว และแก้วซาว