สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

13 ธ.ค. 2022 10:50:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 270TOP