สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566)

6 ก.พ. 2023 09:25:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 265TOP