สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

8 พ.ย. 2022 10:50:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 239

TOP