สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 มี.ค. 2023 15:05:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 297TOP