อบต.โนนรัง จัดประชุม อปพร.ตำบลโนนรัง เพื่อมอบชุดเครื่องแบบ อปพร. และฝึกทบทวนระเบียบแถว

อบต.โนนรัง จัดประชุม อปพร.ตำบลโนนรัง เพื่อมอบชุดเครื่องแบบ อปพร. และฝึกทบทวนระเบียบแถว

26 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 367

วันที่ 26 กันยายน 2566

          อบต.โนนรัง จัดประชุม อปพร.ตำบลโนนรัง เพื่อมอบชุดเครื่องแบบ อปพร. และฝึกทบทวนระเบียบแถวTOP