เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง ฯ

29 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 342

TOP